Hoe werkt het?

Zonnepanelen in het kort.


Zo werkt een zonnepaneel
Met behulp van zonnecellen wordt zonne-energie direct omgezet in elektrische energie. Dit proces van zonne-energie technologie wordt het PhotoVoltaisch(PV) effect genoemd. De zonnecel vormt het hart van het zonne-energie of PV systeem.
Licht bestaat uit kleine energiedeeltjes, fotonen genoemd. Deze fotonenzorgen voor de omzetting van zonne-energie naar elektrische energie op basis van gelijkstroom(DC). Een aantal zonnecellen worden in serie geschakeld en vormen tesamen een zonnepaneel.
een standaard zonnepaneel kan bij volle zon een vermogen leveren van b.v. 240 Watt. Dit vermogen wordt "piekvermogen"(WP) genoemd. Dit vermogen wordt door een omvormer omgezet van gelijkspanning naar btuikbare wisselspanning( AC) van 230 Volt.
De geleverde energie wordt direct in het bedrijf verbruikt of deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet afhankelijk van het verbruik op dat moment. 

Spanning opbouwen
Daarna moet de omvormer aan het werk. De spanning van een zonnecel is namelijk te laag om bruikbaar te zijn: slechts een halve Volt. Bovendien is dat gelijkstroom, terwijl het elektriciteitsnet uit wisselstroom bestaat van 230 Volt. Door veel zonnecellen in serie te schakelen, telt de spanning op tot 12 of 24 volt, afhankelijk van het type paneel. De omvormer maakt er vervolgens 230 Volt wisselstroom van. De kabels sluiten alles aan op het elektriciteitsnet, via stopcontacten of de stoppenkast.

 

Werking systeem