Financiering

 

     Green Loans             ABN AMRO

 

 

Extra lage rente in ruil voor een beter milieu

Een groen-financiering biedt duurzame en innovatieve ondernemers een extra lage rente. Houdt u bij de bedrijfsvoering rekening met het milieu, klimaat en voedselveiligheid? En gebruikt u zo weinig mogelijk energie en grondstoffen?

Dubbele winst

Duurzaam ondernemen is met een groenfinanciering niet alleen goed voor het milieu, het is ook gunstig voor het resultaat van uw bedrijf. Dubbele winst dus.

Gunstige lening


Een groenfinanciering is een lening met een flink lager rentetarief dan u bij een andere financiering betaalt. Het geld van de financiering is afkomstig van beleggers. Deze beleggers nemen genoegen met een lagere rente in ruil voor extra fiscaal voordeel. Alle neuzen wijzen zo in dezelfde richting, naar een beter milieu.

Groenverklaring en criteria


Om in aanmerking te komen voor een groenfinanciering heeft uw project een groenverklaring van de overheid nodig. Daarvoor moet de investering in een van onderstaande projectcategorieën vallen:

  • natuur, bos en landschap
  • biologische landbouw
  • Groen Label Kassen
  • agrificatie
  • duurzame energie
  • duurzame woningbouw, renovatie en utiliteitsbouw
  • bodemsanering

Bovendien moet uw investering aan een aantal criteria voldoen. Die verschillen per categorie, maar in het algemeen geldt dat een investering duurzaam en innovatief moet zijn en minimaal € 25.000 bedraagt.
Een groenverklaring kunt u tot zes maanden na aanvang van de fysieke werkzaamheden aanvragen. Dit kan alleen via een erkend groenfonds zoals de Rabobank, de ABN-Amro of bijvoorbeld Greenloans.

Op basis van uw projectplan regelt dit fonds uw aanvraag bij SenterNovem.

Na vier tot acht weken krijgt u de groenverklaring binnen. Op basis daarvan verstrekt uw bank u een groenfinanciering. De looptijd van een groenfinanciering is maximaal 10 jaar.

Lage rente
Het grootste voordeel van een groenfinanciering is de lage rente. Bovendien laat u met een groenfinanciering zien dat u duurzaam en milieuvriendelijk investeert. Dat is goed voor uw imago en daarmee ook voor de continuïteit van uw bedrijf. Het neusje van de zalm dus.

Milieuvriendelijk
Een groenfinanciering wordt alleen verstrekt bij investeringen in milieuvriendelijke en innovatieve (kapitaal-) goederen. Die zijn vaak duurder in aanschaf. De groene rentekorting is dan ook vooral bedoeld om de exploitatielasten van zo’n investering te verlagen.