fiscaal voordeel

Energie Investerings Aftrek, (EIA)

 

Door gebruik te maken van de EIA profiteerd uw bedrijf van een extra aftrekmogelijkheid binnen de fiscale winst. Deze aftrek is groot 41,5% van het investeringsbedrag. Als de totale investeringen in bedrijfsmiddelen in een jaar tussen de EUR 2.100 en EUR 293.000 bedragen, heeft u voor de energie-investeringen naast EIA ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Met de EIA krijgt een ondernemer gemiddeld zo’n 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.
(
zie website)

De MIA en VAMIL

zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur. Ondernemers die bewust en innovatief bezig zijn met hun leefomgeving kunnen door de MIA en VAMIL een financieel voordeel behalen.

Tot 10% voordeel op vennootschapsbelasting

De MIA-regeling is een zogenaamde fiscale regeling. U mag het investeringsbedrag in mindering brengen op de belastbare winst. Uw netto voordeel kan daarbij oplopen tot ruim 10%. In 2011 mag u bovendien 20% extra MIA toepassen op uw investeringen. Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op het gebied van onder meer klimaatverandering, luchtverontreiniging, grondstoffenbesparing en hergebruik kunnen in aanmerking komen voor de MIA.

Fiscale flexibileit met de VAMIL

Subsidievoordeel bij investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan ook op een geheel andere wijze worden verkregen. Via de zogenaamde VAMIL-regeling kunt u namelijk zelf bepalen wanneer de investeringskosten van het bedrijfsmiddel worden afgeschreven. Door sneller af te schrijven wordt de fiscale winst 'gedrukt' en minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald. De flexibiliteit gaat zelfs zo ver dat de totale investering volledig in het aanschafjaar mag worden afgeschreven!

(zie website)