Verzekering

online verzekering aanvragen

Wij vinden het verstandig dat u uw zonnepanelen op een goede wijze verzekert. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met Solar Insurance & Finance. Als u een zonnepanelenverzekering afsluit bij Solar Insurance & Finance, dan kiest u voor zekerheid.

De zonnepanelenverzekering van Solar Insurance & Finance bestaat uit 2 delen:

1. Een van buitenkomende onheilendekking

 • Een dekking tegen van buitenkomende onheilen, enkele voorbeelden hiervan zijn hagelschade, diefstal, overspanning, vandalisme, blikseminslag en brand.
 • De kosten van arbeid en transport zijn eveneens verzekerd.
 • Alle kosten zijn geïndexeerd.
 • All risk dekking voor installaties tot € 400.000.

2. Productieverlies

 • Door mechanische storingen en van buitenkomende onheilen ontstaat er productieverlies. Ook dit is verzekerd.
 • Productieverlies is bedoeld voor gevallen waarbij onderdelen niet op voorraad zijn of waarvan de levertijden lang zijn.
 • Productieverlies als gevolg van het niet functioneren van uw omvormer of panelen is eveneens verzekerd.
 • Van 01-04 tot 01-10 is de dagvergoeding € 2 per KiloWattPiek (kWp) geïnstalleerd vermogen, buiten die maanden is de dagvergoeding € 1 per kWp. Uitkering na 7 dagen stilstand met een maximum uitkeringsperiode van 26 weken.

Mechanische storingen
In de verzekering zijn mechanische storingen en eigen gebrek niet gedekt. Hierbij gaat het ondermeer om het stukgaan van onderdelen zoals de omvormer. Veelal is dit een garantiekwestie.


Condities 

 1. Premie 2,95‰ over het factuurbedrag + poliskosten + assurantiebelasting;
 2. Geen afschrijving;
 3. Een vast eigen risico van € 125 per gebeurtenis;
 4. Maximum vergoeding bij productieverlies € 32.000;
 5. Uitgesloten zijn claims door o.a. terrorisme, atoomreacties, overstroming, opzet en schade veroorzaakt door een tyfoon, orkaan of tornado;
 6. Eigen gebrek valt niet onder de dekking;
 7. Jaarlijkse premiebetaling, na het eerste jaar maandelijks opzegbaar;
 8. Maximaal gedurende 25 jaar verzekerbaar.
 9. Het betreft een primaire dekking hetgeen betekent dat er niet gekeken wordt of de schade kan worden verhaald op een andere verzekering.

  online verzekering aanvragen