Wat levert het op?

  • Opbrengst gebasseerd op zuid ligging, 36º hellingshoek
  • Investering gebasseerd op standaard plaatsing
  • Besparing gebasseerd op gemiddelde stroomprijs van € 0,16

Bovenstaande besparing is de bruto besparing op uw energienota, zonder rekening te houden met fiscale voordelen, subsidie of btw teruggaven. De door ons gehanteerde rekenprijs is gebaseerd op een situatie, standaard geïnstalleerd op een metalen dak excl. de aansluiting op het net. Wij maken vooraf altijd een offerte op maat! Getoonde prijzen zijn een indicatie!

Investering terugverdienen

Net als bij alle elektrische apparaten staat ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in watt. De productie van stroom is echter nooit gelijk aangezien de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Bij zonnepanelen staat daarom het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (Wp). In een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur (Standaard Test Condities) is de Wp vastgesteld.

Bij het berekenen van de werkelijke opbrengst, gebruiken installateurs tabellen om de waarden voor Nederlandse omstandigheden te combineren met de hellingshoek en windrichting van het paneel. Een silicium zonnesysteem met een vermogen van 1.000 watt-piek (8 m2 panelen) levert in Nederland jaarlijks 700 tot 900 kWh op. Dat bespaart 155 tot 200 euro per jaar aan elektriciteitskosten (prijspeil 2012).

Vergoeding voor teruglevering

Op momenten dat u weinig elektriciteit gebruikt kan het zonnesysteem een overschot aan elektriciteit produceren. Deze stroom levert u dan terug aan het elektriciteitsnet. Via de wet is geregeld dat huishoudens een vergoeding krijgen voor die aangeleverde stroom, dat heet de terugleververgoeding. (Deze vergoedingsregel geldt ook als u subsidie ontvangt.)

Energiebedrijven zijn verplicht de eerste 3.000 kWh die een huishouden aanlevert te verrekenen met de afname. Dit heet salderen. Sommige energieleveranciers salderen zelfs tot 5.000 kWh. Sinds mei 2011 zijn er steeds meer stroom leveranciers die alle door u opgewekte zonne-stroom volledig salderen. De salderingsplicht vervalt als u meer stroom op het net zet dan u zelf afneemt. U krijgt dan een lagere vergoeding per aangeleverde kWh, dan u zelf zou moeten betalen voor afname.

Om te weten hoeveel stroom aan het net is teruggeleverd, heeft u een meter nodig die de teruggeleverde stroom kan registreren. Wanneer u een meter heeft die alleen afname kan registreren, dan kan de netbeheerder de meter te vervangen. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Heeft u een meter die toegeleverde stroom niet registreert, maar die wel terug kan draaien, dan verrekent uw meter uw afname van elektriciteit automatisch met de teruggeleverde elektriciteit. In dat geval mag de meter blijven zitten totdat die niet meer werkt.


Wat levert het op?

De meest ideale opstelling van zonnepanelen voor Nederland, ten opzichte van de zon, is pal zuid met een helingshoek van zesendertig graden. Maar voor opstellingen op bestaande gebouwen zal dat nagenoeg niet voorkomen.
Alles tussen Zuid-oost en Zuid-west, onder een hellingshoek van 20 tot 60 graden, zal een rendement van 80 tot 85% van het theoretische vermogen van uw installatie geven.

Nu de subsidie regeling voor kleine installaties is komen te vervallen (per 2011) kan alleen het bedrijfsleven nog profiteren van aankoop voor delen in de vorm van belasting besparingen. Verder moet je het alleen hebben van de besparing op de energie nota, die kan oplopen tot ca 0,20 eurocent per kWh.

Uitgaande  van een installatie van 10.000 Wp,
Aanschafprijs 
12.000,=          1,20 p/Wp
Te verwachte opbrengst aan kilowatt uren, minimaal 8.500 kWh
Opbrengst in euro's,  1.360,=
Terugverdientijd 9 jaar.
Let wel, hierbij is geen rekening gehouden met fiscale voordelen(  EIA )  en onderhoud!


Echter, als we het bekijken naar rendement op het geïnvesteerde vermogen, dan maken we nog altijd 13.3%! (en dat voor de komende 25 jaar!) Dat is meer als menige bank u kan bieden, zowel op spaarrente als aandelen beleggingen.