Monitoring

Is een mogelijkheid om middels een alarmering systeem, uw zonne-installatie te bewaken en op afstand te controleren of alles nog correct functioneert. Onderstaand ziet u een aantal plaatjes van de scherm mogelijkheden. In principe is het zo dat uw installatie in contact staat met een alarmcentrale, bij ongeregeldheden geeft de installatie, middels een telefoon verbinding, aan wat er mis is. De alarmering kan via een sms of mail worden door gemeld naar de gebruiker en/of het service verlenende bedrijf, bv. Zonne-energiespecialist.
Ook sluiten wij onderhoud contracten waarin we vast leggen dat we bv. diverse keren per dag op uw systeem inloggen en Aktie ondernemen bij storingen. Dit kan gecombineerd worden met schoonmaken of algemeen doormeten eens per jaar.

 

 

 

Door middel van de meest uiteen lopende scherm functies is bv te zien hoe de installatie heeft gepresteerd afgelopen jaar/periode. Ook ten opzichte van ander jaren/periodes.

 

Monitoring

 

 

Vergelijking van werkelijke ten opzichte van verwacht opbrengst (met behulp van instralingsmeter die wordt gemonteerd op de installatie).
 
Het plaatje hieronder geeft de meting weer van 9 stringen waarbij zichtbaar is dat string 5 niet goed functioneert en dus rood wordt aangegeven.

 

 

 

 

Wilt u meer weten, we geven uitvoerige demonstraties van het door u gewenste en/of de mogelijkheden die we u kunnen bieden. We hebben inmiddels een hele serie installaties die we dagelijks "monitoren".

 

Hier ziet u een mogelijkheid om een "dashboard" te maken waarop u de werking van uw systeem live kunt volgen vanaf de computer, tablet of zelfs op uw smartphone klik hier.......


Informatie display

Ook is het mogelijk om middels een informatie display de dagelijkse, relevante gegevens te showen.
Onderstaand voorbeeld geeft de huidige opbrengst aan, de dag opbrengst, opbrengst vanaf in werking stelling en de totale Co2 besparing.

 

Eemland