Subsidies

Subsidies geheel verzorgt

 

De Zonne-energiespecialist verzorgt  voor u de subsidie aanvraag. Een door u ondertekende machtiging ontdoet u van de papierwinkel die dit soort trajecten helaas met zich mee brengt.

Zo kan de Zonne-energiespecialist het gehele traject van ontwerp tot oplevering van uw installatie voor u verzorgen.

Dit jaar kan ook via de website van Senter-Novem, vanaf 1 maart voor de tender Pv-klein, met formulier alswel digitaal via de website van Senter-Novem , worden ingeschreven.

31 mei 2010 start de tweede tender Pv-groot, installaties van 15.000 tot 100.000Wp. Stap 1: Vul het Senter-Novem aanvraagformulier in of machtig ons om het voor u te doen!

U heeft hiervoor de technische informatie van uw zonnecellen nodig.
Er wordt u gevraagd om het vermogen in te vullen, .......Wp, van de installatie waarvoor u subsidie aanvraagt.
Neem de tijd om het formulier volledig in te vullen.  U ontvangt binnen dertien weken een reactie van SenterNovem. Daarna ontvangt u een brief van SenterNovem en vanaf dat moment reserveert SenterNovem geld om uw subsidie uit te betalen. In die brief staat de hoogte van de subsidie, de looptijd, uw rechten en plichten en een uitgebreide omschrijving van de vervolgstappen. 

Stap 2: Installeer de zonnepanelen

U moet de zonnepanelen in gebruik nemen uiterlijk binnen 18 maanden na de toewijzingsbrief van SenterNovem. U plaatst de zonnepanelen en een brutoproductiemeter. Wanneer u een Ferrarismeter heeft,  hoeft deze niet vervangen te worden. Een stroommeter die niet kan meten wat u aan het net teruglevert, moet wel worden vervangen. De brutoproductiemeter kost ongeveer 90 euro. Deze meter wordt geplaatst door een erkend meetbedrijf. U kunt deze meetbedrijven vinden op de 
website van CertiQ.
 
Stap 3: Vraag de ‘Verklaring van duurzaamheid’ aan


Om groenestroomproducent te worden heeft u een verklaring van duurzaamheid nodig. Deze kunt u krijgen via een digitaal formulier op 
website van CertiQ. Certiq stuurt uw aanvraag automatisch door naar de beheerder van het elektriciteitsnet. U krijgt binnen vier weken bericht van de netbeheerder dat u toestemming heeft de stroom aan het elektriciteitsnet te leveren.

Stap 4: Teken het voorschotformulier

SenterNovem stuurt u een voorschotformulier. U hoeft het formulier alleen te ondertekenen en terug te sturen. Vanaf dat moment krijgt u elke maand 80 procent van de geschatte opbrengst uitbetaald. Aan het einde van elk jaar krijgt u uitbetaald voor de werkelijke gemeten stroomproductie.